مجله سرگرمی

چگونه در زندگی واقع بینانه باشم

چگونه در زندگی واقع بین باشم

تفکر واقع بینانه چیست؟ تفکر واقع بینانه به معنای بررسی و دنبال کردن تمام جوانب یک وضعیت (مثبت،منفی،خنثی،…)قبل از نتیجه گیری است. به عبارتی دیگر ،واقعی فکر کردن، یعنی نگاه کردن به خودتان، دیگران و جهان به صورت عادلانه و متعادل باشد.اگر به موضوعی فکر می کنید علاوه بر منافع …

توضیحات بیشتر »