دل نوشته

چگونه در زندگی واقع بین باشم؟

گاهی آنقدر در روز مرگی غرق می شویم که فراموش می کنیم ساده ترین داشته های ما شاید آرزوی فرد دیگری باشد.ما از امر و نهی پدر کلافه هستیم و دیگری در آرزوی شنیدن صدای پدرش !!ما از باب میل نبودن غذا به جان مادرمان غر می زنیم و دیگری …

توضیحات بیشتر »